Hoe werkt het herroepingsrecht?

Dit geld alleen voor particulieren en niet voor specifiek op maat gemaakte producten!

Jij hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kun jij datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals jij dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kun jij het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heb jij meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij jou daarvoor kosten in rekening brengen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 

Wanneer jij in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat jij met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door jou aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van jouw herroepingsrecht verzoeken wij jou om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via info@dwcprint.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dien jij de producten terug te sturen.

Wij verzoeken jou het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat jij gebruik hebt gemaakt van jouw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen jou terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee jij betaald hebt, tenzij jij een andere methode met ons afspreekt. 

Jij kunt de redelijk door jou gemaakte kosten per e-mail, via administratie@dwcprint.nl aan ons doorgeven. Wij zullen deze kosten vergoeden.

Download hier het herroepingsformulier